ZPRÁVY Z EU

Motobazar MOTOBAZAR MIRAMOTO
Největší regionální motobazar a eshop!

Ohlédnutí za plenárním zasedáním ve Štrasburku 9. – 12. července 2007

13.07.2007 - 14:07
Evropský parlament na červencovém plenárním zasedání podpořil transparentnější ceny leteckých tarifů. Cílem přijaté zprávy je zamezil klamavým reklamám a poskytování zavádějících informací veřejnosti.

 

Parlament se rovněž rozhodl od roku 2001 plně liberalizovat trh s poštovními službami. Drtivá většina poslanců se vyslovila pro to, aby byly monopoly na poštovní služby v EU zachovány do 31. prosince 2010, tedy o dva roky déle, než původně navrhovala Evropská komise.

Poslanci na uplynulém plenárním zasedání také podpořili svolání mezivládní konference o reformě smlouvy o EU. Přijatá zpráva uvádí, že ačkoli mandát zachovává mnoho z podstaty Ústavní smlouvy, mohla by být soudržnost EU oslabena odchylkami, které byly poskytnuty některým členským státům.

V reakci na aktuální události vystoupil předseda EP Hans-Gert PÖTTERING s mimořádným prohlášením, ve kterém reagoval na rozhodnutí libyjského nejvyššího soudu potvrdit trest smrti pro pět bulharských sester a palestinského lékaře za údajné záměrné nakažení libyjských dětí virem HIV.

Během zasedání si europoslanci vyslechli portugalského předsedu vlády José Sócratese, který je seznámil a programem portugalského předsednictví.

Parlament rovněž schválil soubor čtyř návrhů nařízení zaměřených na aktualizaci postupů při povolování potravinářských přídatných látek, enzymů a látek určených k aromatizaci potravin. Jedním z hlavních cílů nařízení jsou vyšší bezpečnostní normy ve prospěch spotřebitelů.

EP dále hlasoval o dvou zprávách týkajících se Evropské centrální banky a eurozóny. Parlament jejich prostřednictvím vyzval ECB, aby byla opatrná při dalším zvyšování úrokových sazeb.

Poslanci rovněž schválili zákaz prodeje neelektrických rtuťových teploměrů a dalších měřících zařízení obsahujících rtuť široké veřejnosti. EP v této souvislosti přijal návrh Rady na dočasnou dvouletou výjimku po vstupu směrnice v platnost.

V reakci na zhoršující se situaci v Palestině přijal EP usnesení o Blízkém východě. Poslanci odsoudili obsazení pásma Gazy příslušníky palestinského radikálního hnutí Hamás, současně však zdůraznili, že stávající krize nesmí být používána jako záminka pro polevení v úsilí o dosažení trvalého míru v tomto regionu.

EP dále přijal zprávu z vlastního podnětu, která hovoří o Ukrajině z hlediska její dlouhodobé perspektivy stát se členem Evropské unie. Europoslanci ve zprávě žádají ukrajinské politiky o vyřešení současné krize a o vypořádání se s korupčními problémy.

Dalším bodem jednání bylo usnesení o kardiovaskulárních nemocech, které jsou příčinou téměř poloviny všech úmrtí v Evropské unii. Poslanci poukazují na skutečnost, že náklady na léčení těchto nemocí dosahují 169 mld. EUR, zatímco výdaje na prevenci tvoří pouze kolem 3 % výdajů na zdravotnictví.

Poslanci dále přijali zprávu o Bývalé jugoslávské republice Makedonii. EP vítá pokrok, jež tato země učinila směrem k členství v EU. Vyzývá proto vládu, aby zahájila přístupová jednání co nejdříve. Poslanci ve zprávě jasně uvádějí, že spor ohledně oficiálního názvu Bývalé jugoslávské republiky Makedonie není součástí podmínek pro přistoupení k EU.

Dalším bodem jednání byla zpráva o perspektivách vnitřního trhu se zemním plynem a elektřinou, která hodnotí, jak mohou různá opatření přijatá Komisí zajistit dokončení vnitřního trhu s elektrickou energií a zemním plynem a odstranit překážky bránící vytvoření jednotného evropského trhu s energiemi.

Poslanci se také věnovali evropské strategii pro ochranu kritické infrastruktury před teroristickými útoky. Poslanci v přijaté zprávě zdůrazňují, že odpovědnost za ochranu kritické infrastruktury by měla zůstat především v rukou členských států a zainteresovaných stran.

EP rovněž schválil program v oblasti veřejného zdraví na období 2008–2013. Poslanci podpořili kompromisní balíček dojednaný s Radou o druhém programu Společenství v oblasti veřejného zdraví na období 2008–2013. Vyjednávací tým EP přijal rozpočet navržený Radou, aby umožnil zavedení tohoto programu od 1. ledna 2008.

EP na plenárním zasedání zamítl návrh směrnice na změnu spotřební daně na alkohol. O nové výši společné sazby, která byla stanovena v roce 1992, měl hlasovat již v květnu, text však tehdy vrátil zpět do výboru. Tentokrát se očekávalo, že poslanci v druhém čtení návrh podpoří, při hlasování v plénu se však vyslovili proti návrhu na zvýšení sazby o 4,5 % a poté celý návrh zamítli.

Poslanci dále přijali usnesení o ochraně pracovníků vysílaných v rámci poskytování služeb. „Komise ve svých pokynech a ve své právní interpretaci v některých případech překračuje stávající rámec vytvořený judikaturou Evropského soudního dvora”, domnívá se EP.

EP přijal zprávu z vlastního podnětu, která je příspěvkem k debatě o „flexicurity” a která uvádí, že „má-li pracovní právo řešit výzvy 21. století, musí se ve velké míře zaměřit na zabezpečení pracovních příležitostí po celou dobu života pracovníka, spíše než na hájení některých pracovních míst”.

Evropský parlament rovněž zvolil svého nového místopředsedu. Stala se jím francouzská europoslankyně Martine ROUREOVÁ (PES, FR). V této funkci nahradila jednoho z dosavadních místopředsedů, Francouze Pierra MOSCOVICIHO.

Poslanci v poslední řadě odhlasovali kalendář plenárních zasedání, kterým se EP bude řídit v roce 2008.

Radka HEJTMÁNKOVÁ

DALŠÍ ZPRÁVY

Týden v Evropském parlamentu 21.- 25.1.2008

Ohlédnutí za plenárním zasedáním ve Štrasburku 3. – 6. září 2007

Týden v EP 18.6. - 21.6.2007

Evropský parlament přijal doporučení Radě k boji proti rasismu a xenofobii

Evropský parlament přijal zprávu o programu MEDA a finanční pomoci Palestině

Evropský parlament přijal zprávu české poslankyně Zuzany Roithové o důvěře spotřebitele v digitalní prostedí

Evropský parlament žádá pomoc pro studujicí rodiče

Evropský parlament dnes přijal zprávu dočasného výboru ke krizi pojišťovací společnosti Equitable Life

Evropský parlament zahajil své desáté plenární zasedání

Výbor pro dopravu a cestovní ruch bude v pondělí hlasovat o poštovních službách

 
INZERCE ZDARMA

Inzerujte v našem jednoduchém inzertním systému. Stačí vyplnit pár položek a odeslat data na náš server.
Neváhejte a inzerujte zdarma!

STÁHNĚTE SI LISTOPADOVÝ VÝTISK

 

Archiv:
leden | únor | březen | duben
květen | červen | červenec | srpen
září | říjen | listopad | prosinec

Náklad: 100.000 ks

Distribuce po jižních Čechách zdarma!

  • České Budějovice
  • Český Krumlov
  • Jindřichův Hradec
  • Písek
  • Prachatice
  • Tábor
  • ... a další

Máte zájem přispívat na náš server? Kontaktujte nás na e-mailové adrese zpravy@ceskenovinky.czTEXTOVÁ REKLAMA:
Dopravně obchodní centrum Mercury
Kongresové centrum Praha
Bazénové vysavače
Kongresové centrum
Elektrospotřebiče
Maturitní plesy
Ubytování Český Krumlov
Prodej uhlí
Ubytování na Šumavě
Mimibazar
Otáčivé hlediště Český Krumlov
Hotely a penziony
Klempířství České Budějovice
Land Rover náhradní díly
Bioplynová stanice
Ubytování v centru města České Budějovice
Dragster EuroGames - MOTOMEJDAN Bechyně
Tvorba webových stránek
Ubytování Lipno
ZEPHYR EXCELENT URBAN PUB Fotoobrazy

Hotel u Solné brány nabízí catering v Českých Budějovicích, ale dokáže i Český Krumlov, Tábor nebo Písek.

 
Aukce
 
Ochranné pomůcky
 

  Jižní Čechy a Šumava
Biologická likvidace odpadu
Tvorba www stránek
Maturitní plesy On-line
Reklama venku