ZPRÁVY Z EU

Motobazar MOTOBAZAR MIRAMOTO
Největší regionální motobazar a eshop!

Ohlédnutí za plenárním zasedáním ve Štrasburku 3. – 6. září 2007

10.09.2007 - 10:45
Hlavní témata projednávaná na plenárním zasedání: Evropský Parlament se na prvním zářijovém plenárním zasedání věnoval celé řadě otázek, pozornost europoslanců i ostatních účastníků zasedání však byla věnována především problému terorismu a budoucí strategii EU v této oblasti. Poslanci v této souvislosti položili Radě a Komisi řadu otázek týkajících se zejména rovnováhy mezi bojem proti terorismu a dodržováním základních práv občanů.

 

V souvislosti s protiteroristickými opatřeními, která byla v Evropě v uplynulých měsících zavedena, vyzval Parlament prostřednictvím přijatého usnesení Komisi, aby co nejdříve „přezkoumala nařízení o tekutinách na palubách letadel, a nebudou-li předloženy žádné další průkazné skutečnosti, aby uvedené nařízení zrušila”. Poslanci v usnesení vyjadřují zejména obavy nad tím, že náklady na provádění tohoto nařízení nemusí být přiměřené jeho přínosu pro posílení bezpečnosti na palubách letadel.

Při příležitosti portugalského předsednictví Rady EU vystoupil na slavnostním plenárním zasedání Evropského parlamentu portugalský prezident Aníbal CAVACO SILVA. Klíčovým pojmem celého proslovu, který prezident přednesl v plénu, byla „solidarita jako základní pilíř evropské integrace”.

V souvislosti s přírodními katastrofami, které v letních měsících postihly řadu členských států, přijali Europoslanci usnesení, jehož prostřednictvím poukázali zejména na rozsah a dopad lesních požárů v Řecku, které si vyžádaly četné oběti na životech a způsobily rozsáhlé materiální škody. Pozornost byla věnována také záplavám ve Velké Británii a jiným katastrofám, které postihly další evropské státy.

EP dále podpořil strategii EU na podporu členských států při snižování škod souvisejících s alkoholem. K této problematice přijal zprávu z vlastního podnětu, která se zabývá problémem nadměrné konzumace alkoholu v EU, jejími důsledky na lidské zdraví a socioekonomickými dopady.

Poslanci rovněž přijali zprávu z vlastního podnětu, která navrhuje opatření na odstranění překážek a nedostatků jednotného trhu v EU. Za tři klíčové kroky označili poslanci posílení důvěry občanů, snížení administrativní zátěže podniků a konstruktivní dialog s vnějšími partnery.

V průběhu zasedání oznámil Evropský parlament také písemné prohlášení o tísňové lince 112, které získalo rekordní počet 528 podpisů. Poslanci vzhledem k zásadnímu významu této linky pro občany Evropské unie vyzývají prostřednictvím přijatého prohlášení členské státy, aby zavedly „potřebné metody a zdroje”, které by zajistily její účinné fungování na území celé EU.

Parlament rovněž drtivou většinou svých hlasů přijal soubor zpráv, které se věnují problematice trhu s mlékem a mléčnými výrobky. Podle poslanců EP musí úspory navržené Komisí v „mini balíčku” reforem trhu s mlékem přinést především užitek sektoru.

Vzhledem k vzrůstajícímu objemu nebezpečných věcí, které se každoročně převážejí na území EU, přijali poslanci návrh směrnice, která sjednotí a aktualizuje stávající předpisy v této oblasti. EP podporuje návrh Komise, jehož cílem je zahrnout přepravu nebezpečných věcí po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách do jedné směrnice.

EP dále poměrem hlasů 577:52:61 přijal zprávu z vlastního podnětu o logistice nákladní dopravy v Evropě. Poslanci navrhují, aby Komise na žádost členského státu povolila používání nákladních vozidel s nosností 60 tun nákladu pouze na některých silnicích v daném státě. Provoz těžkých nákladních automobilů by tak měl být povolen pouze za přísně vymezených podmínek.

Poslanci se rovněž věnovali problematice zlepšení tvorby právních předpisů. V listopadu 2006 navrhla Komise ambiciózní akční plán na snížení administrativních nákladů, které vyplývají z provádění právních předpisů Unie. V rámci tohoto plánu byl přijat návrh na snížení těchto nákladů o 25 % nejpozději do roku 2012.

EP také přijal usnesení o činnosti Evropského portálu pracovní mobility EURES 2004–2005. EP zdůrazňuje, že mobilita je zásadní podmínkou pro úspěch revidované Lisabonské strategie a portál EURES by se díky posílenému rozpočtu měl stát „významnou komunikační platformou pro evropský trh práce”.

Poslanci dále prostřednictvím písemného prohlášení o vědeckých pokusech na primátech vyzvali Radu a Komisi, aby zařadily úplný zákaz pokusů na primátech mezi své priority. Jsou totiž toho názoru, že laboratorní pokusy na těchto zvířatech lze úspěšně nahradit alternativními metodami.

EP v neposlední řadě přijal návrh rozhodnutí, kterým se na období let 2007–2013 zavádí zvláštní program „Drogová prevence a informovanost o drogách”. Tento program je součástí obecného programu „Základní práva a spravedlnost”.

EP rovněž odhlasoval zprávu z vlastního podnětu o rozvoji dialogu a konzultací se třetími zeměmi v oblasti lidských práv. Poslanci především požadují posílení koherence tohoto dialogu a užší zapojení Evropského parlamentu.


Podrobnosti o těchto a dalších tématech uplynulého plenárního zasedání naleznete zde.Týden v EP shrnuje na parlamentním webu výsledky hlavních rozprav a hlasování na plenárních zasedáních ve Štrasburku a v Bruselu. Zvláštní pozornost je věnována aspektům důležitým pro Českou republiku. Dostupné informace o nadcházejících plenárních zasedáních EP přináší publikace Stručně z EP. Během plenárních zasedání česká redakce ředitelství EP pro sdělovací prostředky zveřejňuje tiskové zprávy zvané Info. V české sekci parlamentního webu naleznete i další příspěvky o dění v EP určené pro širokou i odbornou veřejnost.

Radka HEJTMÁNKOVÁ

DALŠÍ ZPRÁVY

Týden v Evropském parlamentu 21.- 25.1.2008

Ohlédnutí za plenárním zasedáním ve Štrasburku 9. – 12. července 2007

Týden v EP 18.6. - 21.6.2007

Evropský parlament přijal doporučení Radě k boji proti rasismu a xenofobii

Evropský parlament přijal zprávu o programu MEDA a finanční pomoci Palestině

Evropský parlament přijal zprávu české poslankyně Zuzany Roithové o důvěře spotřebitele v digitalní prostedí

Evropský parlament žádá pomoc pro studujicí rodiče

Evropský parlament dnes přijal zprávu dočasného výboru ke krizi pojišťovací společnosti Equitable Life

Evropský parlament zahajil své desáté plenární zasedání

Výbor pro dopravu a cestovní ruch bude v pondělí hlasovat o poštovních službách

 
INZERCE ZDARMA

Inzerujte v našem jednoduchém inzertním systému. Stačí vyplnit pár položek a odeslat data na náš server.
Neváhejte a inzerujte zdarma!

STÁHNĚTE SI LISTOPADOVÝ VÝTISK

 

Archiv:
leden | únor | březen | duben
květen | červen | červenec | srpen
září | říjen | listopad | prosinec

Náklad: 100.000 ks

Distribuce po jižních Čechách zdarma!

  • České Budějovice
  • Český Krumlov
  • Jindřichův Hradec
  • Písek
  • Prachatice
  • Tábor
  • ... a další

Máte zájem přispívat na náš server? Kontaktujte nás na e-mailové adrese zpravy@ceskenovinky.czTEXTOVÁ REKLAMA:
Dopravně obchodní centrum Mercury
Kongresové centrum Praha
Bazénové vysavače
Kongresové centrum
Elektrospotřebiče
Maturitní plesy
Ubytování Český Krumlov
Prodej uhlí
Ubytování na Šumavě
Mimibazar
Otáčivé hlediště Český Krumlov
Hotely a penziony
Klempířství České Budějovice
Land Rover náhradní díly
Bioplynová stanice
Ubytování v centru města České Budějovice
Dragster EuroGames - MOTOMEJDAN Bechyně
Tvorba webových stránek
Ubytování Lipno
ZEPHYR EXCELENT URBAN PUB Fotoobrazy

Hotel u Solné brány nabízí catering v Českých Budějovicích, ale dokáže i Český Krumlov, Tábor nebo Písek.

 
Aukce
 
Ochranné pomůcky
 

  Jižní Čechy a Šumava
Biologická likvidace odpadu
Tvorba www stránek
Maturitní plesy On-line
Reklama venku