BYDLENÍ

Motobazar MOTOBAZAR MIRAMOTO
Největší regionální motobazar a eshop!

Proč investovat do projektu?

12.07.2006 - 14:30
Je evidentní, že čtenáře zajímají konkrétní informace. Po několika úvodních článcích, které jsem publikoval v minulých číslech Českých novinek, se u mne začaly scházet dotazy a reakce na různá témata.

 

Každý člověk žije ve svém určitém prostředí a je přirozenou lidskou vlastností, pokud se jedná o normálního jedince, že se snaží neustále vylepšovat svůj domov a zabývá se myšlenkami na nové a lepší bydlení. Všechno začalo zřejmě před třemi sty tisíci lety, kdy se náš předek ukryl před deštěm do jeskyně. Od té doby stále vylepšujeme střechu nad hlavou a zdokonalujeme naše bydlo.

Pro odborníka je řešení bytové otázky hračkou. O něco hůře jsou na tom lidé, kteří nemají zkušenosti se stavebním procesem a s legislativou spojenou s bydlením, s jeho pořízením a údržbou.

„Proč mám investovat plno peněz do projektové dokumentace, do projektanta nebo architekta a ještě k tomu v době, kdy potřebuji každou korunu pro stavbu rodinného domu?“ jedna z často položených otázek. Odpověď zní na první poslech zcela nelogicky: „aby se ušetřilo na stavbě“. Ono totiž platí, že čím je lepší příprava, tím méně problémů se potom při realizaci stavby vyskytne.

Mnozí stavebníci chápou projektovou dokumentaci jen jako nutné zlo, jako cosi v deskách, kam stavební úřad může otisknout svoje razítko. „Stejně si to při stavbě udělám trochu jinak, střechu trochu přizvedneme, horní podezdívku zvýšíme o šár, aby podkroví bylo prostornější, zakládat se do takové hrozné hloubky taky nemusí, soused tam nasypal pár kamenů a posmrknul trochou betonu, nač dávat pětačtyřicítku, když plně postačí čtyřicítka, aspoň ty zdi budou víc provětrávat a teplo stejně uniká nejvíc okny“, atd. A to je ten klam, kdy si investor neuvědomuje několik základních pravidel, která mu ušetří plno peněz.
§ Je dobré a vyplatí se investovat peníze a čas do pečlivé přípravy stavby. Vše začíná výběrem projektanta. Neplatí, že čím dražší, tím lepší, ale opravdu kvalitní a komplexní služba architekta či stavaře musí být náležitě ohodnocena, aby byly vykonány ve špičkové kvalitě všechny potřebné projektové práce, průzkumy a zaměření. Každé ošizení přípravy se v průběhu stavby vymstí. Pokud máte pochybnosti o výši ceny projektu nebo o úplnosti služby projektanta, můžete se obrátit se žádostí o posouzení přímo na Českou komoru architektů či Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků.
§ Doporučuji na počátku provést hydrogeologický průzkum, který prozradí, na jakém podloží bude dům založen. Pokud bude mít projektant k dispozici dostatečný průzkum, je schopen základy navrhnout optimálně bez většího naddimenzování, kterým se jistí a které prodražuje stavbu. Stejně tak podcenění konstrukce spodní stavby při absenci hydrogeologického průzkumu může zapříčinit následné poruchy konstrukcí v podobě nestejnoměrného sedání stavby, trhlin, popraskaných nadpraží, porušení hydroizolace a vzlínání spodní vody do konstrukcí, což je velice závažný problém odstranitelný ex post za vysokých dodatečných nákladů.
§ Projekt se zpracovává dle legislativy ve dvou stupních určených k územnímu a ke stavebnímu řízení. Neméně důležitá je však projektová dokumentace pro provedení stavby, kterou mnoho stavebníků již u projektanta neobjednává, neboť pro vydání stavebního povolení již není potřeba a stojí určité peníze navíc. Ovšem právě tato dokumentace je nejdůležitější pro uspoření nákladů na stavbu. V projektu pro provedení stavby se definují všechny zásadní detaily stavby včetně materiálového řešení, včetně specifikace hydroizolací, tepelných izolací, tabulek a výkresů tvarů zámečnických a truhlářských výrobků, včetně všech profesí elektro, zdravotní instalace, topení a na základě této tzv. „prováděčky“ je možné propočítat co nejpřesnější výkazy výměr a položkový rozpočet. Ten je potom důležitým podkladem pro stanovení celkové pevné ceny stavby a je nedílnou součástí smlouvy s dodavatelem o dodávce stavby. Na stavbě pak není velkého manévrovacího prostoru pro dodavatele stavby ke kouzlení s cenou. A že je to většinou snaha zvýšit cenu, to nemusím dodávat. Předejde se tak různým dohadům, co dodavatel do stavby zakomponoval nad rámec projektu. Vynaložené náklady na prováděcí projektovou dokumentaci v řádu desítek tisíc korun u rodinného domu ušetří vícenáklady na stavbu v řádu sto tisíců a někdy i kolem milionu.
§ Stavba kolaudací nekončí a zpravidla je dohodnuta záruční lhůta jak na stavbu, tak na projektovou dokumentaci. V praxi to znamená, že pokud se objeví porucha na stavbě v garanční lhůtě, máte šanci přinutit dodavatele závadu odstranit. Daleko hůře se zjišťuje příčina poruchy, pokud byl projekt, podle kterého se stavba realizovala, neúplný, málo detailní a nebyly v něm specifikovány technické a technologické parametry. Ztěžuje to následné určení míry zavinění jak u dodavatele, tak u projektanta. Spory se většinou táhnou delší dobu a opět dochází k prodražení stavby spojenému s odstraňováním závad a s vymáháním pokut a pohledávek.
§ Ovšem ze všeho nejdůležitější je před zahájením veškerých prací projekčních a stavebních uzavřít smlouvu o dílo se specifikací předmětu dodávky, ceny, termínů, pokut a dalších náležitostí. Je dobré smlouvu před podpisem dát prověřit právníkovi. Jsou to opět další náklady navíc, ale věřte, že se bohatě vyplatí.

Je výhodné investovat do kvalitní přípravy stavby. Je zodpovědné a prozíravé investovat do kvalitního projektu. Je chytré investovat i do projektu pro provedení stavby. I tady platí, že nikdo z nás není tak bohatý, aby si mohl kupovat levné věci.

Ing. arch. Jaromír Kročák, krocakjaromir@seznam.cz

DALŠÍ ZPRÁVY

Pokojíček na píď od země

Bydlení mezi ploty

Jaromír Kročák: Bydlení se psem

Těžké sny stavebníka

Domluvíme se, vždyť jsme lidé!

Za peníze v Praze dům …

Spaní jako v pohádce

Vybavení interiéru

ITALIA INTERIOR-DESIGN

Autocenzura a zpětná vazba

 
INZERCE ZDARMA

Inzerujte v našem jednoduchém inzertním systému. Stačí vyplnit pár položek a odeslat data na náš server.
Neváhejte a inzerujte zdarma!

STÁHNĚTE SI LISTOPADOVÝ VÝTISK

 

Archiv:
leden | únor | březen | duben
květen | červen | červenec | srpen
září | říjen | listopad | prosinec

Náklad: 100.000 ks

Distribuce po jižních Čechách zdarma!

  • České Budějovice
  • Český Krumlov
  • Jindřichův Hradec
  • Písek
  • Prachatice
  • Tábor
  • ... a další

Máte zájem přispívat na náš server? Kontaktujte nás na e-mailové adrese zpravy@ceskenovinky.czTEXTOVÁ REKLAMA:
Dopravně obchodní centrum Mercury
Kongresové centrum Praha
Bazénové vysavače
Kongresové centrum
Elektrospotřebiče
Maturitní plesy
Ubytování Český Krumlov
Prodej uhlí
Ubytování na Šumavě
Mimibazar
Otáčivé hlediště Český Krumlov
Hotely a penziony
Klempířství České Budějovice
Land Rover náhradní díly
Bioplynová stanice
Ubytování v centru města České Budějovice
Dragster EuroGames - MOTOMEJDAN Bechyně
Tvorba webových stránek
Ubytování Lipno
ZEPHYR EXCELENT URBAN PUB Fotoobrazy

Hotel u Solné brány nabízí catering v Českých Budějovicích, ale dokáže i Český Krumlov, Tábor nebo Písek.

 
Aukce
 
Ochranné pomůcky
 

  Jižní Čechy a Šumava
Biologická likvidace odpadu
Tvorba www stránek
Maturitní plesy On-line
Reklama venku