AKTUÁLNĚ

Motobazar MOTOBAZAR MIRAMOTO
Největší regionální motobazar a eshop!

Světluška se mění k lepšímu

24.08.2007 - 09:45
Dětský stacionář Světluška, o.p.s. se začal intenzivně zabývat projektem, který získal z prostředků ze strukturálních fondů EU. Projekt s názvem „Posílení vnitřní kapacity DS Světluška“ umožní ve svém důsledku zkvalitnění sociálních služeb, které od roku 2004 poskytuje dětem s kombinovaným postižením. Projekt je plánován na období od července 2007 do května 2008.

 

Projekt, který financuje Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci Globálních grantů Operačního programu rozvoje lidských zdrojů, je zaměřen na několik okruhů aktivit:

• zvýšení úrovně finančního řízení v organizaci
• vzdělávání zaměstnanců na všech úrovních, zejména v oblasti posílení soudržnosti týmu zaměstnanců, např. posílení motivace a prevence vyhoření
• zavádění standardů kvality a konceptu bazální stimulace

„Jsme moc rádi, že jsme prostředky pro posílení kapacity naší organizace obdrželi. Máme za sebou nelehké období rekonstrukce budovy a zavádění nabídky našich sociálních služeb. Vidíme však, že je o naše služby zájem, že jsou přínosem pro naše klienty a jejich rodiny. Kvalitní službu pro děti s postižením může poskytovat jen profesionálně řízená a spravovaná organizace, proto je získaný projekt pro naši organizaci opravdu velká pomoc“, říká ředitelka stacionáře, Ing. Vanda Polívková.

V rámci projektu DS Světluška projde dvěma systémovými a finančními audity a vytvoří samostatnou pracovní pozici finančního manažera, projde cyklem školení pro zaměstnance, prohloubí svoje znalosti o zavádění konceptu bazální stimulace pro klienty s velmi těžkou formou kombinovaného postižení.

Vyhlášený globální program Evropského sociálního fondu je důkazem, že čerpání prostředků z EU využívají i menší neziskové organizace. Evropské peníze se tak využívají přímo občany Jihočeského kraje.


Kontakt: Ing. Vanda Polívková, ředitelka DS Světluška, o.p.s. tel. 723 101 751,
e-mail: info@svetluska-cb.cz


Veřejný závazek - prohlášení DS Světluška, o.p.s.

Poslání organizace
Dětský stacionář Světluška, o. p. s. je denní a týdenní stacionář určený pro děti se zdravotním postižením. Nabízíme dětem prožití všedního dne v příjemném a pro ně přizpůsobeném prostředí. Rozvíjíme schopnosti a jejich dovednosti prostřednictvím speciálních terapií a přístupů. Zajišťujeme jim množství smyslových zážitků.

Cílová skupina
Služby DS Světluška jsou určeny klientům ve věku od 1 do 26 let s těžší formou smyslového, rozumového, tělesného nebo kombinovaného postižení, která vedou k podstatně snížené schopnosti péče o vlastní osobu.


Cíle služby
• zapojujeme klienty do připravených činností a podporujeme jejich pohodu používáním speciálních pomůcek a postupů
• podporujeme optimální vývoj uživatele pomocí léčebné rehabilitace, která je prováděna pravidelně dle individuálního plánu kvalifikovaným pracovníkem
• zprostředkováváme klientům kontakty v rámci malé sociální skupiny
• zajišťujeme klientům takové aktivity, které se podílejí na jejich rozvoji a spokojenosti
• nabízíme vstřícný a individuální přístup ke speciálním potřebám klientů
• poskytujeme kvalifikovanou péči při nočním pobytu
• individuálně upravujeme stravu podle potřeb klientů

Principy organizace
• spolupráce s rodinou
• individuální přístup ke klientům
• respekt k jejich speciálním potřebám
• vstřícné jednání
• týmová spolupráce
• vzájemný respekt
• empatie
• podpora jejich samostatnosti
• podpora vzdělávání pracovníků
• vzájemná provázanost informací
• otevřenost k novým přístupům
• konstruktivní řešení problémů
• pozitivní myšlení

DALŠÍ ZPRÁVY

Na Obamův projev si lidé nesmí vzít téměř nic, ani deštník

Liberec politiky netáhne, na závody přijely jen výjimky

To je snad dobře, nebo ne?

Internetové obchody a přístup k internetovému obchodování vůbec

Evropský večer 2007

Sezónu zavřou cyklisté v Chelčicích

Jihočeský kraj bude požadovat přehodnocení havarijních plánů

Jihočeskou vesnicí roku jsou Ražice

Opatření v Mercury centrum byla zrušena

Anonym ohlásil bombu v OD Mercury

 
INZERCE ZDARMA

Inzerujte v našem jednoduchém inzertním systému. Stačí vyplnit pár položek a odeslat data na náš server.
Neváhejte a inzerujte zdarma!

STÁHNĚTE SI LISTOPADOVÝ VÝTISK

 

Archiv:
leden | únor | březen | duben
květen | červen | červenec | srpen
září | říjen | listopad | prosinec

Náklad: 100.000 ks

Distribuce po jižních Čechách zdarma!

  • České Budějovice
  • Český Krumlov
  • Jindřichův Hradec
  • Písek
  • Prachatice
  • Tábor
  • ... a další

Máte zájem přispívat na náš server? Kontaktujte nás na e-mailové adrese zpravy@ceskenovinky.czTEXTOVÁ REKLAMA:
Dopravně obchodní centrum Mercury
Kongresové centrum Praha
Bazénové vysavače
Kongresové centrum
Elektrospotřebiče
Maturitní plesy
Ubytování Český Krumlov
Prodej uhlí
Ubytování na Šumavě
Mimibazar
Otáčivé hlediště Český Krumlov
Hotely a penziony
Klempířství České Budějovice
Land Rover náhradní díly
Bioplynová stanice
Ubytování v centru města České Budějovice
Dragster EuroGames - MOTOMEJDAN Bechyně
Tvorba webových stránek
Ubytování Lipno
ZEPHYR EXCELENT URBAN PUB Fotoobrazy

Hotel u Solné brány nabízí catering v Českých Budějovicích, ale dokáže i Český Krumlov, Tábor nebo Písek.

 
Aukce
 
Ochranné pomůcky
 

  Jižní Čechy a Šumava
Biologická likvidace odpadu
Tvorba www stránek
Maturitní plesy On-line
Reklama venku